Kredito unija "GARGŽDŲ TAUPA"

...kad Jums būtų lengviau

verslumo

Projektas „Verslumo skatinimas“

Lietuvos kredito unijos vykdo projektą „Verslumo skatinimas“, kurio tikslai:

•    Sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą;
•    Padėti socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą;
•    Skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą, teikiant finansinę paramą paskolų forma ir konsultuojant bei mokant pradedančiuosius verslo pagrindų.

Kas gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos verslui?

Prioritetiniai paskolų gavėjai yra:

•    Bedarbiai (per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai datos ne mažiau kaip 6 mėnesius registruoti teritorinėje darbo biržoje);
•    Neįgalieji (pateikę neįgaliojo pažymėjimą);
•    Jaunimas iki 29 metų.
•    Vyresnieji nei 50 metų asmenys.

Kiti paskolų gavėjai yra:

•    Lietuvos teritorijoje veikiančios, Lietuvoje įregistruotos labai mažos ir mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip 1 metus (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai datos);
•    Lietuvos teritorijoje veiklą įregistravę bei Lietuvos teritorijoje veiklą vykdantys verslininkai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir veikiantys ne ilgiau kaip 1 metus (skaičiuojama nuo verslininko ūkinės komercinės veiklos pradžios iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai datos);
•    Lietuvos teritorijoje veikiančios, Lietuvoje įregistruotos socialinės įmonės;
•    Fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar plėtojantys pradėtą verslą, kuriems teikiamos mokymų ar konsultavimo paslaugos, finansuojamos panaudojant Verslumo skatinimo fondo lėšas.

Kam lengvatinės verslo paskolos neteikiamos?

Paskolos neteikiamos:

Labai mažoms, mažoms, socialinėms įmonėms, išvardintoms Europos Sąjungos (ES) Reglamento Nr. 1998/2006 1 straipsnio 1 dalyje veikiančioms:

•    Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;
•    Užsiimančioms žemės ūkio produktų pagrindine gamyba;
•    Užsiimančioms žemės ūkio produktų, perdirbimu ir prekyba. Tačiau, nupirktų (bet ne gamintojo išaugintų) žemės ūkio produktų perdirbimas ar perpardavimas nėra laikoma perdirbimu ar prekyba, todėl šiais atvejais paskolos gali būti teikiamos.
•    Įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba už atlygį, įsigyti krovinių vežimo keliais transporto priemones;
•    Veiklai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su eksporto veikla;
•    Anglių sektoriuje;
•    Sunkumus patiriančioms įmonėms.

Taip pat paskolos neteikiamos pelno nesiekiančioms įmonėms, tokioms kaip asociacijos, viešosios įstaigos ir pan.

Kokios lengvatinės verslo paskolos sąlygos?

•    Paskolos suteikiamos investicijoms ar apyvartinėms lėšoms finansuoti (tik ilgalaikio ar trumpalaikio kredito forma).
•    Didžiausia paskolos suma – 86 tūkst. litų.
•    Paskolos palūkanos – nuo 5,5 proc. iki 9,5 proc.,  priklausomai nuo kintamų palūkanų VILIBOR dalies.
•    Paskolos panaudojimo ir grąžinimo terminą bei grąžinimo grafiką, paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones ir kitas paskolos suteikimo sąlygas nustato paskolos gavėjas ir kredito unija abipusiu sutarimu, sudarydami paskolos sutartį.
•    Paskolos išduodamos bendra kredito unijose patvirtinta tvarka, paskolos išdavimą svarsto kredito unijos paskolų komitetas ir valdyba.
•    Paskoloms skirtos lėšos negali būti naudojamos paskolos gavėjo ar kitų verslo subjektų turimiems finansiniams įsipareigojimams, t. y. refinansuoti finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms ar kitiems ūkio subjektams.
•    Iki 80 proc. paskolos sumos gali būti užtikrinta INVEGOS garantija.
•    Paskolą paėmusiam ir INVEGOS garantiją gavusiam žmogui kompensuojama 50 proc. sumokėtų palūkanų.

Per kiek laiko lengvatinę paskolą reikės grąžinti?

Tikslinės paskolos galutinis grąžinimo terminas – 2015 m. gruodžio 31 d.

Ar bus galima gauti kompensaciją už sumokėtas palūkanas?

Paskolą paėmusiam ir INVEGOS garantiją gavusiam žmogui kompensuojama 50 proc. sumokėtų palūkanų.

Kokiuose mokymuose bus galimybė dalyvauti, rengiant savo verslo planą?

Priemonės dalyviai gali dalyvauti mokymuose „Verslumo pagrindai“, kurių apimtis – 8 akad. val.

Dalyviams pagal individualius poreikius yra suteikiama galimybė nemokamai mokytis 6 mokymų moduliuose, kurie organizuojami įvairiuose Lietuvos regionuose:

•    „Verslo plano rengimas“. Modulio apimtis – 16 akad. val.
•    „Buhalterinės apskaitos tvarkymo ir mokesčių pagrindai“. Modulio apimtis – 16 akad. val.
•    „Verslo ir darbo teisės pagrindai“. Modulio apimtis – 8 akad. val.
•    „Verslo vadybos pagrindai“. Modulio apimtis – 8 akad. val.
•    „Marketingo pagrindai“. Modulio apimtis – 8 akad. val.
•    „Personalo vadyba versle“. Modulio apimtis – 8 akad. val.

Rengiantys verslo planą, turi galimybę gauti nemokamas individualias konsultacijas dėl plano rengimo. Dėl individualių konsultacijų kreiptis į projekto mokymo paslaugų teikėjus.

Kur kreiptis norint dalyvauti mokymuose ir gauti lengvatinį kreditą verslui?

Kreiptis reikėtų į artimiausią kredito uniją pagal gyvenamąją, darbo ar veiklos vietą. Kreiptis taip pat galima ir  į Lietuvos centrinę kredito uniją. Norėdami dalyvauti projekto mokymuose,
prašome registruotis.