Kredito unija "GARGŽDŲ TAUPA"

...kad Jums būtų lengviau

Asmens duomenų tvarkymo forma

2018-07-30

 

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, norime Jus informuoti, kad LKU grupės kredito unijos Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

  • Galimybės gauti kreditą vertinimas;
  • Rinkodaros tikslais;

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums pateikti pasiūlymo dėl kredito suteikimo. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, remiantis Jūsų prašymu ir teisėto intereso pagrindu, Jums patogiu būdu pateikiant pirminį pasiūlymą.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises: susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

LKU grupės kredito unijose taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

LKU grupės kredito unijos teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui). Teikiant paskolos paraiškos pateikimo paslaugą internetu, Jūsų asmens duomenys bus perduoti UAB ,,E.Kreditas“, kuri valdo ir administruoja paraiškos pateikimo ir apdorojimo sistemą. UAB ,,E.Kreditas“ veikia kaip asmens duomenų tvarkytojas, kuris gavęs duomenis iš Lietuvos centrinės kredito unijos, gali juos naudoti tik Lietuvos centrinės kredito unijos nurodytais tikslais. Kitais atvejais, LKU grupės kredito unijos gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusios duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindamos perduodamų duomenų saugumą.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Lietuvos centrinė kredito unija

Juridinio asmens kodas: 110086034

Buveinės adresas: Savanorių pr. 363-211, Kaunas

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Lietuvos centrinės kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnas

tel. +370 37 200 584

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.